ลักษณะโรงงานรับทำของพรีเมี่ยมที่เชื่อถือได้

       ปัจจุบันนี้การแจกสินค้าพรีเมี่ยมถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการเพิ่มยอดขายหรือการเปิดตัวสินค้าและบริการให้ผู้คนทั่วไปรับรู้ ด้วยเหตุนี้จึงมีโรงงานที่เปิดให้บริการรับทำของพรีเมี่ยมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งโรงงานที่ทำการผลิตได้มาตรฐานและโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งหากสั่งกับโรงงานที่เชื่อถือไม่ได้ ย่อมก่อให้เกิดปัญหาในการสั่งสินค้า ทั้งสินค้าไม่ได้คุณภาพตามที่ตกลง ระยะเวลาในการส่งสินค้าล่าช้าหรือสินค้าที่ได้ไม่ครบตามจำนวน ส่งผลให้แผนงานที่วางไว้เกิดความคลาดเคลื่อนและหากต้องทำการส่งต่อไปยังลูกค้าอีกทอดหนึ่งย่อมสร้างความเสียหายอย่างคาดไม่ถึง ดังนั้นในการเลือกสถานที่สำหรับผลิตสินค้าพรีเมี่ยมที่น่าเชื่อได้มีหลักดังนี้


1.ที่ตั้งชัดเจน

               การตัดสินใจเลือกโรงงานรับทำของพรีเมี่ยมควรเลือกโรงงานที่มีสถานที่ตั้งโรงงานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้จากกรมอุตสาหกรรมหากต้องการความมั่นใจ นอกจากนี้ควรไปเยี่ยมชมโรงงานก่อนการตัดสินใจสั่งผลิตสินค้าก่อน เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของโรงงานว่ามีอยู่จริงและดูศักยกภาพในการผลิตสินค้าว่าถูกใจหรือไม่ เพราะในปัจจุบันนี้มีมิจฉาชีพหลายคนที่ทำการแอบอ้างหรือใช้รูปภาพของโรงงานของบุคคลแล้วระบุว่าเป็นโรงงานของตัวเอง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ดังนั้นก่อนการเลือกโรงงานผลิตควรเลือกโรงงานที่มีที่ตั้งชัดเจนทุกครั้ง เพื่อความมั่นใจว่าจะไม่ต้องเสียเงินฟรีในการจ่ายค่าของพรีเมี่ยม

2.ติดต่อได้ง่าย

               การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ว่าจ้างกับโรงงานรับทำของพรีเมี่ยมจะต้องสามารถติดต่อได้ง่ายในช่วงเวลาการทำงาน เพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีฉุกเฉินจะได้ทำการแจ้งให้ทางโรงงานทราบได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นก่อนที่จะทำการตกลงทำสัญญาจ้างผลิตสินค้าพรีเมี่ยม ผู้ว่าจ้างควรทำการโทรเข้าเบอร์ติดต่อของโรงงานอย่าง 3 -5 ครั้งก่อน และดูว่าทุกครั้งที่โทรติดต่อไปมีผู้รับโทรศัพท์เพื่อประสานงานหรือไม่ หากภายใน 5 สายไม่มีการับสายเกินครึ่ง ถือว่าเป็นโรงงานที่ยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือมากนัก นอกเสียจากจะมีเจ้าหน้าที่ให้ประสานงานขายที่มีเบอร์ติดต่อมือถือที่สามารถติดต่อได้สะดวกกว่า ซึ่งหากเป็นโรงงานที่มีความน่าเชื่อถือแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานขายคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ว่าจ้างอยู่แล้ว

               โรงงานประเภทนี้มีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่จะมีอยู่ไม่กี่โรงงานเท่านั้นที่มีสามารถเชื่อถือได้ สามารถทำการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและตรงต่อเวลาที่กำหนด ดังนั้นก่อนการว่าจ้างผลิตสินค้าทุกครั้งต้องทำการตรวจสอบโรงงานให้มั่นใจก่อนจึงทำการสั่งสินค้ากับทางโรงงาน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวแก้ปัญหาเวลาสินค้าพรีเมี่ยมที่ได้รับมีปัญหาในภายหลัง

Visitors: 196,409