3 เทคนิคสั่งสินค้าพรีเมี่ยมกับโรงงานรับผลิตของพรีเมี่ยมให้ได้ของดีมีคุณภาพ

       

ปัจจุบันนี้การแข่งขันด้านธุรกิจมีการแข่งขันที่ดุเดือดมาก โดยเฉพาะการสร้างภาพลักษณ์และการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการมากขึ้น ซึ่งเทคนิคหนึ่งที่องค์กรและห้างร้านใช้กันมากก็คือการแจกสินค้าพรีเมี่ยมให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการหรือแจกให้กับคนทั่วไป เพื่อให้ทุกคนรู้จักกับองค์กรและห้างร้านของตนมากขึ้น การแจกของพรีเมี่ยมจึงนับว่าเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลดี แต่บางครั้งการสั่งสินค้าพรีเมี่ยมก็ไม่ได้ตามที่สั่ง ด้วยความผิดพลาดของผู้ผลิตสินค้า ซึ่งเทคนิคที่จะช่วยให้ทำการสั่งสินค้าพรีเมี่ยให้ได้ของดีมีคุณภาพจากแหล่งรับผลิตของพรีเมี่ยมที่มีเชื่อถือได้ คือ

1.เลือกโรงงานที่ไว้ได้ใจ

               ปัจจุบันนี้แหล่งรับผลิตของพรีเมี่ยมมีอยู่หลายแห่ง ทั้งโรงงานขนาดเล็ก บริษัทหรือร้านตัวแทนจำหน่ายที่เปิดให้บริการผลิตสินค้าพรีเมี่ยม  ดังนั้นต้องการสั่งสินค้าพรีเมี่ยมสำหรับนำมาแจกแล้ว หากใช้จำนวนมากควรเลือกผลิตกับโรงงานหรือบริษัทที่มีสามารถทำการผลิตได้ตามยอดและเวลาที่กำหนด อย่าเลือกใช้บริการตัวแทนจำหน่ายเพราะความสามารถในผลิตได้ไม่ทันต่อความต้องการใช้งาน

2.มีสินค้าตัวอย่างให้ดู

               โดยปกติแล้วโรงงานจะทำการผลิตสินค้าตัวอย่างออกมาให้ลูกค้าดูก่อน เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นว่าสินค้าที่ต้องการสั่งทำตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่ ดังนั้นก่อนที่จะทำการสั่งผลิตสินค้าพรีเมี่ยมจะต้องดูสินค้าตัวอย่างที่โรงงานทำการผลิตออกมาก่อน เพื่อให้ได้สินค้าพรีเมี่ยมที่ตรงกับความต้องการทุกอย่าง และไม่ควรทำการสั่งผลิตสินค้ากับโรงงานที่ไม่ทำการผลิตสินค้าตัวอย่างให้ดูก่อน การสั่งผลิตสินค้าทั้งหมด เพราะหากเกิดความผิดพลาดไม่ตรงตามความต้องการจะไม่สามารถแก้ไข้ได้แล้ว ซึ่งจะส่งผลเสียทั้งผู้สั่งที่ต้องเสียเวลาในการรอแก้ไขสินค้าให้ตรงตามความต้องการ ดังนั้นทุกครั้งการก่อนสั่งผลิตสินค้าควรดูสินค้าตัวอย่างก่อน

3.มีสัญญาชัดเจน

               การสั่งผลิตสินค้ากับโรงงานควรมีการทำสัญญาการผลิตที่ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยในด้านกฎหมาย ซึ่งในสัญญาควรกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ต้องการอย่างชัดเจน เพื่อความสบายใจทั้งผู้สั่งผลิตและผู้รับผลิต โดยปกติโรงงานที่ทำการผลิตสินค้าพรีเมี่ยมจะมีรูปแบบของสัญญาในการสั่งผลิตสินค้าอยู่แล้ว หากผู้สั่งไม่มีรูปแบบสัญญาเป็นของตนเองก็สามารถใช้สัญญาของทางโรงงานได้ และก่อนที่จะเซนต์ชื่อ จะต้องอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนทุกครั้งด้วย

               การสั่งผลิตสินค้าพรีเมี่ยมเป็นเรื่องที่หลายร้านเกิดปัญหาเป็นอย่างมาก เพราะไม่รู้ว่าจะเลือกสั่งกับร้านแบบใดดี การนำเทคนิคทั้ง 3 ข้อนี้มาใช้จะทำให้ได้สินค้าพรีเมี่ยมที่มีคุณภาพและราคาสมเหตุสมผลจากโรงงานโดยตรง

Visitors: 187,758