จุดเด่นของสินค้าพรีเมี่ยมที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ

       

         การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับร้านค้าหรือองค์กรนับเป็นช่องทางทางการตลาดที่ทำให้ยอดขายของสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นได้ เพราะร้านค้าหรือองค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีจะทำให้คนส่วนมากส่งเสริมด้วยการเข้ามาใช้สินค้าและบริการมากขึ้น ดังนั้นในการแจก สินค้าพรีเมี่ยม ให้กับกลุ่มลูกค้าจะต้องคำนึงด้วยว่าสินค้าที่นำมาทำการแจกให้ลูกค้าจะต้องเลือกสินค้าที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ให้กับร้านค้าหรือองค์กร หากของพรีเมี่ยมที่นำมาแจกสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดียอดขายในระยะยาวจะเพิ่มอย่างต่อเนื่องแน่นอน ซึ่งลักษณะสินค้าที่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรมีหลักการเลือกดังนี้

 1.สินค้ารักษ์โลก

               ปัจจุบันนี้เทรดรักษ์สิ่งแวดล้อมนับว่าเป็นเทรดที่ยังไม่ตกยุค และยังเป็นเทรดที่ทุกคนให้ความสำคัญมากขึ้น ดังนั้นสินค้าพรีเมี่ยมที่นำมาแจกให้กับผู้บริโภคจึงควรเป็นสินค้าที่ช่วยรักษ์โลก เช่น ลดปริมาณขยะด้วยการใช้ถุงผ้าหรือถุงผ้าที่ใช้ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยรีไซเคิลที่ทำจากพลาสติกที่ผ่านการใช้งาน หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากต้นพืชที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งการแจกของพรีเมี่ยมแบบนี้จะช่วยให้องค์กรหรือหน่วยงานของคุณมีภาพลักษณ์ที่ดี ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว แสดงถึงความใส่ใจทุกอย่างที่เกี่ยวกับผู้บริโภคด้วย ทำให้ผู้บริโภคเล็งเห็นว่าหากใช้สินค้าและบริการจากที่นี่ย่อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

2.สินค้าใช้งานได้จริง

               สินค้าพรีเมี่ยมที่ดีควรเป็นสิ่งของที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ถุงผ้า ตะกร้าใส่ของ ร่ม เสื้อ เป็นต้น อย่าแจกแค่ของตกแต่งหรือของสวยงามที่ไม่มีประโยชน์ เพราะเมื่อผู้บริโภคได้รับไปจะนำไปตั้งโชว์หรือวางไว้มุมใดมุมหนึ่งของบ้านเท่านั้น แต่หากแจกเป็นของที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้รับแล้ว ยังเป็นการโปรโมทร้านหรือองค์การได้เป็นอย่างดี เพราะว่าบนของพรีเมี่ยมจะมีชื่อหรือตราสัญลักษณ์ของร้านอยู่ในจุดที่สังเกตเห็นได้ง่าย ดังนั้นเมื่อลูกค้านำของพรีเมี่ยมไปใช้ตามสถานที่ต่าง ๆ ย่อมจะมีเห็นชื่อหรือตราสัญลักษณ์ของร้านมากขึ้น ทำให้เป็นที่จดจำมากขึ้นตามไปด้วย

               จะเห็นว่าหากเลือกสินค้าที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว สินค้าที่นำมาแจกให้กับกลุ่มลูกค้าจะเป็นตัวโฆษณาเป็นอย่างดี โดยที่ไม่ต้องเสียเงินโฆษณาเพิ่มเติมอีก ดังนั้นหากต้องการเลือกของพรีเมี่ยมสำหรับทำการโฆษณาและสมนาคุณลูกค้า ควรเลือกเป็นของใช้ที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รับรองว่าร้านหรือองค์กรของคุณจะเป็นที่จดจำอย่างแน่นอน

Visitors: 187,761